Podnikáme zeleně

Miloš Huněk

Miloš Huněk

Senior Manager, IT and Office Administration

„Třídíme odpad, monitorujeme spotřebu papíru, energií a vody, sledujeme generované množství odpadu, v práci pijeme kohoutkovou vodu, minimalizujeme zahraniční služební cesty a propagujeme ekologické dopravní prostředky.“

Podnikáme zeleně

  • Pravidelně monitorujeme dopady naší činnosti na životní prostředí a kontinuálně se snažíme je snižovat.
  • K environmentálně odpovědnému chování motivujeme i naše zaměstnance. [ Více ]

Podnikáme zeleně


Globální zelená iniciativa (Global Green Initiative)

  • Od roku 2010 jsme členy globální iniciativy KPMG, která si dala za cíl snížit do roku 2015 uhlíkovou stopu členských firem celosvětové sítě poradenských společností KPMG o 15 procent.
  • Naši uhlíkovou stopu v pravidelných intervalech monitorujeme a průběžně snižujeme dopady našeho podnikání na životní prostředí.
  • Snížili jsme uhlíkovou stopu na zaměstnance o 12 % mezi lety 2012 a 2013, a o 14 % mezi lety 2013 a 2014.

Oblasti, které je s ohledem na povahu našeho podnikání důležité sledovat, jsou hlavně odpad (spotřeba papíru) a služební cesty, jejichž indikátory jsou uvedeny v následujících tabulkách. [ Více ]

Služební cesty autem

Vzdálenost (km/rok)
Emise (mg/rok)

Služební cesty letadlem

Vzdálenost (km/rok)
Emise (mg/rok)

Služební cesty vlakem

Vzdálenost (km/rok)
Emise (mg/rok)

Spotřeba papíru

Počet zakoupených listů

Zobrazit podrobná data

Služební cesty autem

  Najeté kilometry Emisní faktor Emise
  2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Benzín
Vozidla vlastněná KPMG  254 800  45 600  25 297  0,2019  0,1974  0,2009  51 439  9 002  5 082
Vozidla v pronájmu  38 200  24 400  35 446  0,2019  0,1974  0,2009  7 712  4 817  7 120
Služební cesty osobními auty zaměstnanců  216 400  307 900  295 277  0,2019  0,1974  0,2009  43 687  60 783  59 315
Služební cesty autem (benzín) celkem  509 400  377 900  356 020        102 838  74 601  71 517
Nafta
Vozidla vlastněná KPMG  583 600  729 500  529 519  0,1870  0,1814  0,1772  109 145  132 331  93 831
Vozidla v pronájmu  184 400  193 100  176 784  0,1870  0,1814  0,1772  34 028  35 028  31 326
Služební cesty osobními auty zaměstnanců  567 100  327 500  316 872  0,1870  0,1814  0,1772  106 059  59 409  56 150
Služební cesty autem (nafta) celkem  1 335 100  1 250 100  1 023 175        249 232  226 768  181 307
Služební cesty autem celkem  1 844 500  1 628 000  1 379 195        352 070  301 369  252 824

Služební cesty letadlem

    Nalétané kilometry Emisní faktor Emise
  Legenda 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Krátké lety Lety kratší než 500 km
Všechny třídy  184 857  170 108  200 964  0,181867  0,172276  0,155040  33 619  29 387  31 157
Ekonomická třída  1 062 291  924 665  912 894  0,098907  0,096984  0,083730  105 068  89 678  76 437
Středně dlouhé lety Lety mezi 500-1 600 km  
Business třída  40 433  23 335  28 555  0,148371  0,145465  0,125600  5 999  3 394  3 587
Třída neznámá        0,103790  0,101768  0,087900      
Ekonomická třída  739 457  765 293  761 142  0,086699  0,087437  0,079600  64 110  66 915  60 587
Dlouhé lety Lety delší než 1 600 km
Ekonomická třída Premium    18 619  18 264  0,138713  0,139903  0,127350    2 605  2 326
Business třída  308 543  221 589  385 834  0,251419  0,253584  0,230820  77 574  56 191  89 058
První třída        0,346794  0,349769  0,318370      
Třída neznámá        0,118766  0,119783  0,111160      
Služební cesty letadlem celkem    2 335 581  2 123 609  2 307 653        286 370  248 171  263 152

Služební cesty vlakem

  Najeté kilometry Emisní faktor Emise
  2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Služební cesty vlakem  118 237  155 667  133 021  0,0276  0,0276  0,0276  3 263  4 296  3 671

Spotřeba papíru

  Počet zakoupených listů
  2012 2013 2014
Klasický papír  4 808 000 4 533 000 4 289 500
Hlavičkový papír  121 500 113 554 107 877
Celková spotřeba papíru  4 929 500  4 646 554  4 397 377

ISO 14001

ISO 14001

Pro posílení ochrany životního prostředí i kontrolu a minimalizaci možných rizik znečištění kterékoli jeho složky jsme v naší společnosti zavedli integrovaný Systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001. V roce 2014 jsme také úspěšně prošli recertifikačním auditem. [ Více ]


Zelená firma

Zelená firma

Zapojili jsme se do projektu Zelená firma společnosti REMA Systém, který se zaměřuje primárně na sběr vysloužilých firemních elektrozařízení a baterií.


Edukativní kampaně pro zaměstnance

Zaměstnance informujeme o dopadech jejich činnosti na životní prostředí a motivujeme je k jejich minimalizaci. Pozitivně tak ovlivňujeme uhlíkovou stopu nejen naší firmy, ale také domácností našich zaměstnanců. [ Více ]

Souhlasíte s námi, že je pro nás zásadní zabývat se otázkou spotřeby papíru a cestováním?

Ano Ne
Nahoru Nahoru