Zákazníci a odvětví

Romana Benešová

Romana Benešová

Partner odpovědný za  Markets & Proposals

„Smyslem naší péče o klienty je umět naslouchat, vnímat potřeby klientů na dynamickém trhu a budovat dlouhodobé vztahy založené na důvěře.“

Struktura klientské péče a odvětví, v nichž působíme

Strategií naší firmy v oblasti klientské péče je poskytování služeb na vysoké profesionální úrovni spojené s efektivní komunikací a koordinací našich aktivit. Věříme, že našim klientům dokážeme přinášet přidanou hodnotu právě tehdy, pokud sdílíme naše znalosti a zkušenosti specificky zaměřené na daný sektor ekonomiky nebo na potřeby konkrétního klienta.

Týmová spolupráce a koordinace

Multifunkční týmy složené z odborníků z různých oddělení se pravidelně setkávají a komunikují spolu jak o novinkách a výzvách na trhu, tak o potřebách našich klientů.

Váš klientský partner

Za kvalitu veškerých služeb KPMG pro každého klienta odpovídá vybraný klientský partner, na kterého se klienti mohou kdykoliv obrátit.

Sektorový pohled na trh

Stejně jako klientské týmy existují i multidisciplinární týmy sektorové. Jejich smyslem je monitorovat a sdílet informace o vývoji trhu, vyhodnocovat dynamiku firem v sektoru a identifikovat strategické příležitosti pro rozvoj našich obchodních příležitostí. Zároveň se snažíme trh vzdělávat a předávat naše know-how publikováním studií, organizací konferencí a odborných setkání a komunikací s médii. Každý sektor je veden partnerem, tzv. Sector Leaderem, který je uznávanou autoritou na trhu a zodpovídá za rozvoj sektorové odbornosti KPMG.

V současnosti se systematicky věnujeme 13 sektorům, z nichž prioritní jsou:

  • finanční služby
  • stavebnictví a nemovitosti
  • energetika

Tyto tři sektory zároveň patřily k největším ve finančním roce 2014 (dle počtu zakázek).

  • V celé České republice poskytujeme širokou škálu poradenských (finančních i nefinančních) služeb.
  • Sektorová specializace KPMG v České republice zahrnuje: automobilový průmysl, cestovní ruch, sport a volnočasové aktivity, dopravu, energetiku, finanční služby (bankovnictví a pojišťovnictví), maloobchod, potravinářství a spotřební zboží, rodinné firmy, stavebnictví a nemovitosti, telekomunikace, veřejnou správu, výrobní a průmyslové podniky a zdravotnictví. [ Více ]

Pomáháme českému podnikání k úspěchu

Naše aktivity jsou silně spjaty s českým podnikatelským prostředím. Spolupracujeme s většinou významných českých podnikatelů, často i přímých vlastníků firem. Růst naší firmy jednoznačně spojujeme s růstem těchto klientů. Naším cílem je rovněž podporovat podnikavost mladých inovativních firem, tzv. startupů.

Nahoru Nahoru