Úvodní slovo

Jan Žůrek

Jan Žůrek

Řídící partner KPMG Česká republika

„Rok 2014 byl pro nás velmi úspěšný. Během něho jsme zaznamenali růst ve všech sektorech. Zvláště úspěšný byl pro služby Deal Advisory, v nichž se naši poradci prosadili v rámci řady transakcí, akvizic a fúzí. Významné úspěchy vidíme i u služeb daňového poradenství, risk consultingu, auditu a právních služeb.

Mírné oživení ekonomiky se samozřejmě projevilo i v našem podnikání. Roste poptávka a tím ale i pracovní tempo. Proto klademe velký důraz na motivaci zaměstnanců a talent management. Chceme je motivovat a dát jim perspektivu. K tomu využíváme i programy společenské odpovědnosti, na které máme od zaměstnanců velmi pozitivní zpětnou vazbu.

Jsme firmou, která nejen charakterem svého podnikání působí na tržní prostředí v České republice. Budoucnost vidíme v udržitelném rozvoji a odpovědném podnikání. Svou angažovanost pro veřejný prostor demonstrujeme také účastí v Radě vlády pro udržitelný rozvoj, jejímiž tématy jsou například reporting společenské odpovědnosti nebo čistá mobilita.

Bez inovací bychom ustrnuli, proto naše služby neustále inovujeme. Reagujeme na to, že množství dat ve světě exponenciálně narůstá: prostřednictvím služeb data analytics se snažíme klientům pomoci z tohoto penza informací vytěžit co nejvíce. Zabýváme se i otázkou kybernetické bezpečnosti, která souvisí s faktem, že se stále více procesů odehrává online. Inovujeme i naše procesy, zakládáme delivery centra, která nám pomáhají v efektivnějším využívání potenciálu našich zaměstnanců, a inovujeme i vnitřní fungování firmy. Odpovědné chování integrujeme do všech našich činností: monitorujeme uhlíkovou stopu, využíváme dodavatele z řad neziskových organizací a sociálních podniků, pracujeme na otázce diverzity. To vše proto, že věříme, že nás odpovědná cesta dovede k trvalé udržitelnosti našeho podnikání.“

Nahoru Nahoru