Vedení a organizační struktura

Řídící výbor
(Management Committee)

Řídícím orgánem společností je Řídící výbor (Management Committee).

 • Je odpovědný za určování strategie firem sítě KPMG v České republice a její implementaci.
 • Schází se pravidelně minimálně jednou za měsíc.
 • Zabývá se zásadními otázkami týkajícími se činností firem, tj. jejich provozní a finanční výkonností, ročními plány, novými obchodními aktivitami, otázkami rozvoje technologií, lidských zdrojů, marketingu, odměňováním a politikami řízení rizik.
 • Řídící partner jmenuje jednotlivé členy Řídícího výboru, kteří jsou odpovědni za specifické oblasti v rámci organizační struktury firem sítě KPMG v České republice.

Řídící výbor má 8 členů:

 • Jan Žůrek

  Jan Žůrek

  Jan Žůrek je Řídícím partnerem KPMG v České republice. Zodpovídá za celkové řízení, dále za finance, lidské zdroje, řízení kvality a rizik a služby veřejnému sektoru.

 • Romana Benešová

  Romana Benešová

  Romana Benešová je Partner společnosti KPMG v České republice. Zodpovídá za řízení prodeje a klientskou péči, Risk Consulting a služby pro zdravotnictví a zdravotní pojišťovny.

 • Petr Bučík

  Petr Bučík

  Petr Bučík je v KPMG v České republice Partnerem odpovědným za Management Consulting, a to jak na domácím trhu, tak ve vybraných zemích regionu střední a východní Evropy. Zároveň zodpovídá za oddělení Marketingu a komunikace.

 • Radek Halíček

  Radek Halíček

  Radek Halíček je v KPMG v České republice Partnerem odpovědným za Daňové a právní poradenství.

 • Otakar Hora

  Otakar Hora

  Otakar Hora je zástupce Řídícího partnera a Partner v oddělení Auditu. Zodpovídá za služby pro energetický sektor. Zastává také funkci zástupce Řídícího partnera odpovídajícího za infrastrukturu v KPMG v České republice.

 • Petr Škoda

  Petr Škoda

  Petr Škoda je v KPMG v České republice Partnerem odpovědným za služby v oblasti auditu.

 • Jindřich Vašina

  Jindřich Vašina

  Jindřich Vašina je v KPMG v České republice Partnerem v oddělení Auditu. Zodpovídá za audit a poradenství pro finanční instituce a je zástupce Partnera odpovědného za služby v oblasti auditu.

 • Alex Verbeek

  Alex Verbeek

  Alex Verbeek je v KPMG v České republice Partnerem zodpovědným za Deal Advisory a za oblast podnikových financí v KPMG ve střední a východní Evropě. Je členem výkonného výboru KPMG ve střední a východní Evropě.

Partneři jsou odpovědní za strategii firmy a dohled nad jejím prováděním.

 • Pravidelně přezkoumávají oblasti, které mají zásadní význam pro firmu. Mezi ně patří provozní a finanční výkonnost, roční obchodní plány a rozpočty, nové obchodní návrhy, marketing, vývoj technologií, odměňování či řízení rizik.
 • Partneři jednotlivých oddělení společnosti jsou pravidelně informováni o všech rozhodnutích Řídícího výboru a na zasedáních partnerů (general partners meeting), která se konají v měsíčních až dvouměsíčních intervalech, mají možnost se k rozhodnutím Řídícího výboru vyjadřovat. Jednotlivá rozhodnutí uvádějí do praxe.
 • Strategie, střednědobé a dlouhodobé cíle společností KPMG v České republice se projednávají a schvalují na setkáních všech partnerů (Partners retreat), jež se konají dvakrát ročně.
 • Řídícím partnerem všech společností sítě KPMG v České republice, jenž také zodpovídá za řízení rizik a kvality, byl ve finančním roce 2014 Jan Žůrek.

Organizační struktura

  • People Performance and Culture
   Quality and Risk Management
   Internal Accounts (finance)
    
   Managing Partner (Řídící partner)
    
   Management Commitee (Řídící výbor)
   • Audit
    • Audit Commercial 1
    • Audit Commercial 2
    • Audit Commercial Morava
    • Audit Financial Services
   • TAX & Legal
   • Advisory Services
    • Management Consulting
    • Risk Consulting
    • Deal Advisory
    • Accounting Services & Payroll
   • Central Services
    • IT
    • IT Security
    • Office Administration
    • Knowledge Management 1
    • Marketing & Communications 2
    • Markets & Proposals 3
    • Controlling & Internal Processes
    • CSR 4
    • Translators
    • Receptionists
 1. 1 Partnerem odpovědným za Knowledge Management je Vladimír Dvořáček
 2. 2 Partnerem odpovědným za Marketing & Communications je Betr Bučík
 3. 3 Partnerem odpovědným za Markets & Proposals je Romana Benešová
 4. 4 Partnerem odpovědným za CSR je Pavel Závitkovský
 5. Za ostatní infrastrukturní oddělení odpovídá Otakar Hora
Nahoru Nahoru