O společnosti KPMG

KPMG v České republice v roce 2014

0

let na trhu

KPMG v České republice zahájila svou činnost v roce 1990, kdy byla v Praze otevřena první kancelář.
0

oblasti služeb

Poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a práva.
0

zaměstnanců

Měla 760 zaměstnanců a kanceláře v Praze, Brně, Českých Budějovicích a Ostravě.
0

odborných pracovníků

Z 625 odborných pracovníků bylo 28 partnerů, 28 statutárních auditorů, 106 certifikovaných účetních, 67 daňových poradců a 9 advokátů.
0

zahraničních odborníků

Působilo v ní celkem 22 kvalifikovaných zahraničních odborníků.
Naše vize

Být číslem 1 na trhu z hlediska velikosti.

Být oblíbeným zaměstnavatelem.

Pomáhát místním komunitám.

Efektivní provoz.

V České republice KPMG poskytuje služby zákazníkům prostřednictvím čtyř společností:

 • KPMG Česká republika, s.r.o. (dále “KPMG ČR“, založeno v roce 1990)
 • KPMG Česká republika Audit, s.r.o. (dále “KPMG Audit“, založeno v roce 1993)
 • KPMG Advisory, s.r.o. (dále KPMG Advisory, založeno v roce 2006)
 • KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář (dále “KPMG Legal“, založeno v roce 2010).

Od roku 2010 je vlastnická struktura společností KPMG v České republice následující:

struktura společností KPMG

Naše pobočky

Praha

Kancelář KPMG v Praze

Pobřežní 1a
186 00 Praha 8 
Tel.: + 420 222 123 111, + 420 234 112 111
Fax: + 420 222 123 100, + 420 234 112 100

České Budějovice

Kancelář KPMG v Českých Budějovicích

Fráni Šrámka 2609
370 04 České Budějovice
Tel.: + 420 385 347 175
Fax: + 420 385 349 995

Brno

Kancelář KPMG v Brně

Veveří 3163/111
616 00 Brno
Tel.: + 420 541 421 311
Fax: + 420 541 421 310

Ostrava

Kancelář KPMG v Ostravě

28. října 3117/61
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Tel.: + 420 596 158 200
Fax: + 420 596 158 201


Finanční ukazatele

Jan Žůrek

Jan Žůrek

Řídící partner, KPMG v České republice

„Jsme největší firmou v oblasti auditu a daní na trhu. Zároveň zaujímáme přední příčky v oblasti poradenství. Náš obrat meziročně roste, což je vidět i na grafu níže, a firmě se daří dobře.“

Výnosy dle manažerského účetnictví (mil Kč)

Výše uvedených výnosů spolu s vnitřními opatřeními vedoucími k optimalizaci nákladů a zefektivnění procesů skupině zajišťuje vedoucí postavení na trhu auditorských a daňových služeb v České republice a jedno z předních míst v oblasti poradenství.

 • Finanční výkazy za finanční rok 2014

  Společnosti KPMG v České republice mají finanční rok od 1. října do 30. září. Společnosti KPMG ČR, KPMG Audit a KPMG Advisory tvoří konsolidační celek (dále jen “skupina KPMG“), za který jsou níže uvedená finanční data.

  Údaje v mil Kč 30/09/14
  Dlouhodobý majetek 95
  Zásoby 26
  Dlouhodobé pohledávky 5
  Krátkodobé pohledávky včetně časového rozlišení 236
  Peníze a peněžní ekvivalenty 330
  Aktiva celkem 692
  Vlastní kapitál 115
  Menšinový vlastní kapitál 94
  Rezervy 21
  Dlouhodobé závazky 0
  Krátkodobé závazky včetně časového rozlišení 462
  Pasiva celkem 692
  Tržby 1 648
  Výsledek hospodaření z provozní činnosti 120
  Výsledek hospodaření z běžné činnosti 108

Globální síť KPMG International

John Veihmeyer

John Veihmeyer

Předseda KPMG International

„Věřím, že je to právě naše firemní kultura, co nás skutečně odlišuje od naší konkurence.“

 • KPMG International je globální sítí nezávislých firem operujících ve 155 zemích světa. Zaměstnává přes 155 000 profesionálů s multidisciplinárními dovednostmi a nabízí služby auditu, daní a poradenství.
 • Nezávislé členské společnosti sítě KPMG jsou přidružené ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Každá členská společnost celosvětové sítě KPMG je právně samostatná a oddělená jednotka, a tak se označuje.
 • Centrálu má v nizozemském Amsterdamu a koordinuje aktivity podporující jednotlivé členské firmy. Zajišťuje, aby interní pravidla a standardy byly stejné ve všech členských firmách ve prospěch společné značky a snaží se tak přispívat k trvalé udržitelnosti skupiny jako celku.
 • Členské firmy jsou nezávislé právní entity, které jsou samostatně odpovědné za své řízení a kvalitu služeb. Mohou užívat jména, značky a metod KPMG, pokud se zavazují k dodržování globálních KPMG hodnot.
 • Zároveň se vyžaduje, aby všechny členské firmy dodržovaly korporátní politiky a pravidla zahrnující standardy kvality.
 • Tato struktura postavená na členských firmách posiluje globální strategii KPMG International, zajišťuje dodržování hodnot a stejnou úroveň poskytovaných služeb napříč všemi světovými trhy.
 • Zároveň tento přístup umožňuje kontinuální možnost sdílet znalosti a expertízu mezi profesionály celé sítě.
Nahoru Nahoru