Vedeme příkladem

Pavel Závitkovský

Pavel Závitkovský

Partner odpovědný za CSR

„Všemi dostupnými způsoby šíříme myšlenku odpovědného podnikání a přispíváme ke kultivaci českého podnikatelského prostředí.“

Inspirujeme k odpovědnému podnikání

  • Ve všech oblastech našeho podnikání maximálně zohledňujeme principy udržitelnosti.
  • A protože víme a máme vyzkoušeno, že odpovědné podnikání je přínosem nejen pro komunitu, ale i pro odpovědné firmy samotné, snažíme se myšlenku společenské odpovědnosti šířit i mezi dalšími subjekty na trhu.

Darcovský summit

Abychom přispívali k šíření myšlenky odpovědného podnikání, jsme členem několika expertních organizací:

Byznys pro společnost

Byznys pro společnost

Jsme členy platformy Byznys pro společnost, největší odborné organizace zaměřené na šíření principů CSR a udržitelné podnikání v České republice. Sdružuje odpovědné firmy, které jsou při svém podnikání citlivé ke svému okolí a ve svém řízení zahrnují přístupy respektující potřeby společnosti, zaměstnanců, zákazníků a šetrnost vůči životnímu prostředí.

Česká podnikatelská rada pro udržitelné podnikání

Česká podnikatelská rada pro udržitelné podnikání

Jsme jedním ze zakládajících členů České podnikatelské rady pro udržitelné podnikání, která si klade za cíl zprostředkovávat aktivní podíl podnikatelské sféry na udržitelném růstu české společnosti.

Americká obchodní komora

Americká obchodní komora

V rámci expertní skupiny CSR Committee Americké obchodní komory se podílíme na rozvoji společenské odpovědnosti v České republice.

Nizozemsko-česká obchodní komora

Nizozemsko-česká obchodní komora

V Corporate Responsibility Clubu Nizozemsko-české obchodní komory se společně s dalšími firmami snažíme akcentovat důležitost odpovědného principu v podnikání.


Ocenění za rok 2014 v oblasti udržitelného rozvoje

Druhé místo v kategorii Odpovědný reporting a druhé místo v kategorii Nejštědřejší dárce v soutěži TOP odpovědná firma v roce 2014.

Odpovědný reporting Nejštědřejší dárce

Cena Sustainable Firm of the Year 2014 udělená celosvětové síti poradenských společností KPMG magazínem International Accounting Bulletin v rámci IAB Awards.

Sustainable Firm of the Year 2014

Je pro vás odpovědnost v podnikání faktor, podle kterého se také rozhodujete při svých nákupech?

Ano Ne
Nahoru Nahoru