Pomáháme tím, co umíme

Ivana Ježková

Ivana Ježková

CSR Supervisor, Corporate Social Responsibility

„V rámci komunity, ve které působíme, se soustřeďujeme na dva hlavní cíle: pomáháme neziskovkám zefektivňovat jejich fungování a podporujeme finanční gramotnost u skupin ohrožených sociálním vyloučením. Odborná pomoc přináší našim zaměstnancům možnost rozvíjet jejich technické i měkké schopnosti a dovednosti.“

Pomáháme neziskovkám fungovat efektivněji

ROK společně – KROK dopředu

Naše vlajková loď v oblasti expertní pomoci

 • V první fázi projektu poskytují naši zaměstnanci zástupcům neziskovek odborná školení pod hlavičkou KPMG Business Institutu zaměřená na audit, účetnictví, daně či interní procesy.
 • Každý rok absolvuje jedno nebo více z devíti nabízených školení přes stovku pracovníků z neziskového sektoru.
 • V roce 2013 jsme vyškolili celkem 119 zástupců neziskového sektoru v 6 odborných kurzech. Naši zaměstnanci věnovali 99 hodin svého času přípravě a vedení vzdělávacích kurzů pro neziskové organizace.
 • V roce 2014 jsme vyškolili celkem 137 zástupců neziskového sektoru v 10 odborných kurzech a kurzy jsme rozšířili i na Moravu. Naši zaměstnanci věnovali 199 hodin svého času přípravě a vedení vzdělávacích kurzů pro neziskové organizace. [ Více ]

Před šestnácti lety jsem se jako asistent dostala na zakázku auditu jedné z největších nadací v České republice. Postupem let se ze mě stal specialista na audit a účetnictví neziskovek a často sdílím své znalosti s kolegy. Když přišla možnost proškolit i zástupce neziskových organizací, byla to pro mě jasná volba. Ráda pomáhám ostatním a v oblasti rozvoje neziskovek je ta radost dvojnásobná, protože pomáhám těm, kteří napomáhají dobré věci a naši pomoc v technické oblasti ocení

Alena Ozaniaková Alena Ozaniaková, Senior Manager, Audit Každoroční školitelka tématu Audit a výroční zprávy pro neziskové organizace

Ocenila jsem ucelený, dobře strukturovaný projev lektorek, který byl přínosem k rozšíření znalostí daného tématu, i praktické příklady

Účastnice kurzu Audit a příprava výročních zpráv neziskových organizací

Bylo vidět, že se školitelky problematikou živí, nemají ji jen naučenou. Ocenil jsem i příklady z praxe

Účastník kurzu Daňové úlevy a povinnosti pro neziskové organizace

ROK společně – KROK dopředu

 • Ve druhé fázi projektu si naši zaměstnanci hlasováním sami vybírají neziskovku, se kterou navážeme roční partnerství zahrnující další vzdělávání, odborné poradenství, dobrovolnictví i finanční pomoc.
 • Z finalistů projektu ROK společně – KROK dopředu 2014 naši zaměstnanci vybrali Centrum pro dětský sluch Tamtam, které poskytuje pomoc a podporu na partnerské úrovni rodinám s dětmi s těžkým sluchovým postižením.

Centru pro dětský sluch Tamtam jsme již poskytli:

 • konzultace při řízení rizik a interních procesů,
 • konzultace při řízení lidských zdrojů,
 • možnost prodeje výrobků na vánočním jarmarku v pražské kanceláři KPMG v České republice,
 • přes 300 000 korun v rámci celofiremní vánoční sbírky,
 • 500 000 korun na sluchadla pro 21 dětí v rámci naší vánoční klientské kampaně Daruj úsměv.

Jsme moc rádi, že jsme vyhráli výběrové řízení na roční strategické partnerství s KPMG. Naše organizace funguje dvacet pět let. Já sama jsem v ní dvacet let. Už jsme zažili různé druhy spolupráce, ale ta s KPMG je výjimečná. Poprvé jsme měli pocit, že jsme partnerem, že jsme přizvaní k akcím a projektům hned od začátku už od jejich vzniku. Jako naprosto jedinečnou hodnotím například vánoční kampaň pro její obrovský dopad na konkrétní rodiny s dětmi se sluchovým postižením. Ocenili jsme, že jsme mohli být u zrodu té myšlenky a od začátku projekt s KPMG rozvíjet. Nakonec jsme adresně pomohli 21 rodinám a dodnes nám od rodičů chodí zprávy o tom, jak moc darovaná pomůcka pomohla jejich dítěti v dalším vývoji. Odborná školení a individuální konzultace na odborná témata z oblasti strategického řízení, HR consultingu, účetnictví a dalších oblastí nám pomáhají hledat cestu k dalšímu rozvoji naší organizace. Ocenili jsme i další společné projekty jako například golfový turnaj nebo dobrovolnické dny. Samozřejmě se i my snažíme být lidem z KPMG dobrými a zajímavými partnery

Jana Fenclová Jana FenclováŘeditelka, Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.

Odborné poradenství

 • Skupině neziskovek pomáháme prostřednictvím našich služeb k profesionalizaci a vyšší efektivitě.
 • V roce 2013 jsme neziskovkám poskytli celkem 2 026 hodin práce.
 • V roce 2014 jsme neziskovkám poskytli celkem 2 369 hodin práce.

Neziskovka roku

 • Jedním z hlavních cílů našich společensky odpovědných aktivit je zefektivňovat činnost neziskových organizací.
 • Podporujeme ho i partnerstvím soutěže Neziskovka roku, která oceňuje efektivně řízené neziskové organizace.
 • Naši zaměstnanci jsou členy odborné poroty.

KPMG Startup Marina

 • Uvědomujeme si, jak důležité jsou inovativní nápady, jak náročné je nastartovat novou firmu a úspěšně ji rozvíjet.
 • Pomáháme rozvíjet podnikání v ČR, a to i v jeho rané fázi. V rámci projektu Startup Marina svými profesními znalostmi podporujeme vybrané začínající firmy včetně minimálně jednoho sociálního podniku. Přispíváme tak k jejich úspěšné plavbě přes rozbouřené moře byznysu.

Podporujeme rozvoj finanční gramotnosti

V rámci našich obchodních aktivit pomáháme velkým i malým podnikatelským subjektům také v oblasti financí.

Proto jsme se rozhodli pomoci s financemi i skupinám obyvatel ohrožených sociálním vyloučením.

Díky naší podpoře pořádá centrum pro seniory Elpida kurzy, které pomáhají seniorům zorientovat se v nových finančních produktech, efektivně hospodařit s penězi a rozpoznat nekalé obchodní praktiky.

Zaujalo mě nejvíce seznámení s různými způsoby ukládání finančních prostředků a možnosti jejich zhodnocení, včetně jednoduchých výpočtů zhodnocení, jako kritéria pro výběr produktu, upozornění na některé praktiky finančních ústavů – např. při starších smlouvách o stavebním spoření, atd. Shodou okolností mě kontaktovala stavební spořitelna a žádala úpravu původní smlouvy. Díky semináři jsem se v situaci mnohem lépe orientovala

účastnice kurzu

Novinky v roce 2014

Mentoringový program pro neziskové organizace

 • Propojili jsme rozvojový program pro naše zaměstnance s odbornou pomocí neziskovému sektoru a vznikl mentoringový program, který nám pomáhá zajišťovat Fórum dárců.
 • Dobrovolníci z našeho talentového programu mentoringově pomáhají zástupcům neziskového sektoru vyřešit konkrétní problém spojený s jejich odborností.
 • Nezisková organizace tak získá odbornou pomoc.
 • Naši zaměstnanci si vylepšují znalosti a dovednosti, které potřebují pro svůj další kariérní růst.

Kromě odborných dovedností pro mě byly velmi přínosné i konzultace z oblasti personalistiky, které jsem vnímala jako osobní supervizi. Je příjemné své zkušenosti a problémy sdílet s někým, kdo se orientuje v této oblasti, působí ve stejném oboru, ale v jiné společnosti, a je schopen tak poskytnout nezaujatý náhled na věc

Magdalena Čáslavská Magdalena Čáslavská Ředitelka, Asociace pomáhající lidem s autismem (APLA)

Největší výzvou bylo pochopit, co vlastně daná neziskovka potřebuje, co jí ve skutečnosti pomůže. A stejnou výzvu potkáváme denně i u klientů, takže v zásadě takový trénink – každá zkušenost dobrá.“

Petr Jung Petr Jung Senior Consultant,Management Consulting

Odpovědné vánoční dárky

Před Vánoci 2014 jsme si řekli, že nebudeme klientům posílat tradiční vánoční dárky, jako jsme to dělali každý rok, ale vymyslíme něco výjimečného. Vyvinuli jsme aplikaci, ve které naši klienti zdobili virtuální perníčky a psali osobní vzkazy dětem se sluchovým postižením. Ty pak dostaly speciální naslouchadla, potřebná pro jejich další vývoj a začlenění do společnosti.

Roman Maco Roman Maco Director, Marketing & Communications
 • Za každý ozdobený perníček jsme našemu letošnímu partnerovi v rámci projektu ROK společně – KROK dopředu Centru pro dětský sluch Tamtam poslali určitou částku na nákup speciálních sluchových pomůcek pro 21 dětí ze sociálně slabších rodin. Celkem se podařilo naklikat půl milionu korun.
 • Sdružení jsme navíc věnovali dalších 300 tisíc korun z vánoční sbírky (zaměstnanci vybrali polovinu, částku pak KPMG v České republice zdvojnásobilo)

Jdeme podle Vašeho názoru správně cestou odborné pomoci?

Ano Ne
Nahoru Nahoru